Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Boek Meile Bakker "Knikkeren in Spertijd".

Op 4 mei, na de dodenherdenking op het Concordiaplein, hield Pauline Broekema een toespraak in de Hervormde kerk, in deze toespraak citeerde zij een stuk uit het boek "Knikkeren in spertijd" geschreven door oud Middelstumer Meile Bakker. Tijdens een evaluatie gesprek over de dodenherdenking werd het idee geopperd om het boek van Meile Bakker uit te gaan geven. Bakker had het boek zelf ooit laten drukken en in een ringband gezet in een zeer beperkte oplage en deze verdeeld onder vrienden en bekenden.

Na een aantal maanden van voorbereiding door de Historische vereniging, het 4/5 comité en de auteur is het dus zaterdag 21 november zover dat het boek gepresenteerd kan worden. Meile Bakker zal in hoogsteigen persoon naar Ewsum komen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen en daarna zal Dhr. Schilthuis van het 4/5 mei comité een aantal exemplaren gaan uitreiken. Door de financiële ondersteuning van het SNS Fonds Middelstum is het mogelijk de prijs laag te houden, het boek met 192 pagina's kost € 12,50 en is uiteraard die middag verkrijgbaar. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om zaterdagmiddag naar Ewsum te komen, het boek is na de presentatie te verkrijgen bij Kees Geut Oude schoolsterweg 13 9991 CP Middelstum info@keesgeut.nl of 0595-552636. Reserveren kan nu al, de oplage is beperkt dus wacht niet te lang.

18112015knikkereninspertijd

Knikkeren in spertijd is een terugblik op de lagereschooltijd van Meile Bakker, die grotendeels samenvalt met de Tweede Wereldoorlog. Het boek speelt zich voornamelijk af in Noord-Groningen, een rustig landelijk gebied, waarin de bezetting niettemin diepe sporen trekt. Tegelijkertijd woedt in de grote wereld de oorlog voort. Lieuwe Bakker, de vader van Meile, slaat geregeld de atlas open om het verloop van de frontlinies in Rusland en Noord-Afrika te volgen.

Het dorp Middelstum betaalt een zware tol: joden worden afgevoerd om nooit meer terug te keren, anderen worden vermoord omdat ze verzet hebben gepleegd of slachtoffer worden van wraakacties. Als de vrijheid eindelijk gloort, wordt ook het gezin waarin de schrijver opgroeit door verdriet getroffen.
Ondanks alle spanning in de samenleving gaat het dagelijks leven zijn eigen gang, zij het met vallen en opstaan. De jeugd weet zich met van alles en nog wat te vermaken. Meile geniet intens van de vakanties in Friesland, waar hij bij familie op boerderij 't Bosk logeert.
Het boek besluit met een lange brief van Lieuwe over de bezettingstijd, die hij drie maanden na de bevrijding aan zijn familie in Amerika verzendt.

Over de auteur: Meile Bakker wordt in 1933 geboren in Middelstum. In de oorlogstijd, als zijn kinderlijke geest zich ontwikkelt, spelen fantasie en verwondering een grote rol. Eenmaal volwassen vertrekt hij naar Arnhem, waar hij stedenbouwkundig ontwerper wordt bij de gemeente.

Presentatie "Knikkeren in Spertijd": 21 november 14.00 uur op Ewsum Oosterburen 1 9991 NB Middelstum.

Bron en foto: Meile Bakker en Historische Vereniging (18 november 2015)