Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Subsidie voor activiteiten tijdens de jaarwisseling.

Organiseert u(w organisatie) een activiteit tijdens de jaarwisseling in uw dorp? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Zoals voorgaande jaren stelt de gemeente Loppersum een subsidie van maximaal € 6.300,00 beschikbaar. Komen de totale aanvragen boven dit bedrag, dan krijgt iedere aanvrager evenredig minder.

14112015SubsidieOudenNieuw

Aanvragen kunnen tot 15 november a.s. bij de gemeente worden ingediend en er hoeft achteraf geen overzicht van de werkelijke uitgaven worden ingeleverd.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

• De bijdrage moet verband houden met bescherming van de openbare orde.
• De bijdrage wordt alleen toegekend voor activiteiten die voor alle inwoners toegankelijk zijn.
• Uit de aanvraag moet duidelijk blijken:
o welke activiteiten worden ontwikkeld;
o waarom deze zullen leiden tot bescherming van de openbare orde;
o welke inbreng de organisatie daarbij zelf heeft.
o hoe de beveiliging is geregeld.
• Voor inhuur van muziek wordt maximaal € 500,00 vergoed. Bij de aanvraag moet een kopie van de zgn. VAR-verklaring van de artiest worden meegestuurd.
• Voor inhuur van beveiliging wordt maximaal € 1.000,00 vergoed. Het moet gaan om een erkend beveiligingsbedrijf. Een kopie van het contract met het bedrijf moet bij de aanvraag worden meegestuurd.
• De hoogte van het subsidiebedrag is verder afhankelijk van de eigen inbreng van de organisatie. Daarmee wordt de eigen inbreng gestimuleerd en beloond.
• Ook wordt de hoogte bepaald door de "medewerking" vanuit de horeca door het hanteren van lagere horecaprijzen. Als de normale prijzen gehanteerd worden is sprake van een commerciële activiteit.
• Als in een dorp voldoende horecaruimte beschikbaar is voor de geplande activiteiten wordt geen bijdrage voor een feesttent gegeven.
• Ook als het jaren rustig is geweest in een dorp kan toch een bijdrage worden aangevraagd: dit als er elk jaar sprake is van een duidelijke activiteit van de vereniging, die de openbare orde gunstig heeft beïnvloed.

Voor vragen en verdere informatie over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie kunt u contact opnemen met het KCC via 0596 – 54 82 00.

Bron: Gemeente Loppersum (14 november 2015) foto toestel Archief