Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Cantatedienst in de Johannes de Doperkerk.

Het was in november 2014 dat in de Johannes de Doperkerk een cantatedienst werd gehouden. Centraal stond die zondagmiddag de Huizinger Hervormingscantate: teksten van Barbara de Beaufort, van muziek voorzien door Kees Steketee, en gezongen door de eigen Huizinger cantorij en enkele solisten uit de cantorij, dit alles begeleid op het toen pas aangeschafte Van Vulpen koororgel.

22102015Cantedienst

Dit voorjaar rees het plan om een nieuwe cantate te maken, deze keer over de naamgever van de kerk, Johannes de Doper. De verhalen over zijn leven en zijn verkondiging bieden genoeg stof om te verwoorden en vervolgens te verklanken. Deze zomer gingen tekstschrijfster en componist aan de slag en de cantate kreeg zijn vorm. Koor en solisten gingen vervolgens stevig aan het repeteren en doen hun best het muzikale verhaal adequaat uit te voeren.

Voor wie wil constateren of dat allemaal gelukt is:
Op zondag 25 oktober, des namiddags om 16.30 uur, wordt in de Johannes de Doperkerk te Huizinge een cantatedienst georganiseerd, opgebouwd rond deze nieuwe cantate.
U bent van harte welkom.

Uitvoerenden: De Johannes de Doper cantorij o.l.v. Kees Steketee.
m.m.v.: Gera van der Hoek (sopraan), Barbara de Beaufort (mezzosopraan), Hinrick Klugkist (tenor), Just van Es (bariton), Jan Smid (bas), Jolanda Tuma (sopraansax) en Kees Steketee (orgel).

Bron & foto: Kees Steketee (22 oktober 2015)