Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Wie wil meezingen met het Hippolytuskerkkoor in een kerstdienst ?

Half oktober zal het Hippolytuskerkkoor starten met het instuderen van liederen die uitgevoerd zullen worden in de kerkdienst op Eerste Kerstdag, deze zal plaatsvinden in de Hoeksteenkerk (Burchtstraat 23) te Middelstum, aanvang 09.30 uur.

08102015Hippolytuskerkkoor

Het Hippolytuskerkkoor repeteert iedere donderdagavond van 20.00-22.00 uur in Op t Houkje (naast de Hoeksteenkerk). Mocht je/u belangstelling hebben om tijdelijk mee te repeteren en mee te zingen in deze kerstdienst op 25 december dan ben je/bent u van harte welkom vanaf donderdagavond 15 oktober (wel vooraf aanmelden). Wij vragen hiervoor een bijdrage die gelijk is aan de contributie die de leden van het koor betalen.

Indien je/u ge├»nteresseerd bent en/of meer informatie wenst dan horen we het graag. Namens het bestuur van het Hippolytuskerkkoor, Roelien Tjalsma, tel. 0595-552123 mail guus-roelien@hetnet.nl.

Bron: Hippolytuskerkkoor (8 oktober 2015) foto toestel Archief