Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

De mooiste vierkante meters van Groningen.

Joop Tilbusscher uit Feerwerd, lid van de Historische Vereniging Middelstum, heeft het project van de arbeiderswoningen op Groninger dorpen 1900-1950 na zes jaren van onderzoek bekroond met het schrijven van het boek "Zestien vierkante meter".

26092015Zestien-0

Op uitnodiging van Joop waren vele vrienden en kennissen zondag 20 september naar de Allersmaborg in Ezinge gekomen om dit heugelijke feit te vieren. Voor de leden van de Historische vereniging was aan de voorintekening een prijsvraag verbonden, er was een bouwtekening van drie in het boek voorkomende woningen naar de leden gemaild en degene die als eerste het adres kon geven waar deze woningen zijn gebouwd, ze staan er nu nog, die kreeg het boek tegen een zeer gereduceerde prijs. De gelukkige was de oud Middelstumer Meindert Schollema nu nog burgermeester van de Pekela's. Tijdens de bijeenkomst op de Allersmaborg werd dan ook het boek aan Meindert overhandigd en hij kreeg daarna het woord. Hij prees Joop met het resultaat van vele jaren noeste arbeid en was zeer trots dat zowel Toornwerd als Middelstum veelvuldig in het boek worden beschreven.

26092015Zestien-1

Het boek dat is voorzien van vele tekeningen en foto's, geeft een perfecte weergave van hoe er vroeger werd gewoond op het Groninger land met veelal in kamertjes niet groter dan zestien vierkante meter. Het boek dat reeds een paar dagen eerder was gepresenteerd in Het Berlagehuis in Usquert geniet reeds een landelijke bekendheid, niet alleen de regionale pers maar ook het dagblad Trouw bestede meer dan een halve pagina aan dit unieke boek, dat nu al vrijwel is uitverkocht en men nadenkt over een tweede druk.

KLIK HIER voor het artikel van de presentatie van het boek in de Ommelander.

Bron en foto's: Historische Vereniging en de Ommelander Courant (26 september 2015)