Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

De rijdende winkel van Tiemen van Dijken en het Hoogeland.

22 mei jongstleden werd Tiemen van Dijken (59), voor zijn huis aan de Delleweg in Middelstum door een auto tijdens het werk geschept. Tiemen raakte in coma en overleed twaalf dagen later. Dankzij het bestaan van zijn winkelwagen beschikte een tiental dorpen op het Hoogeland toch nog over een gelegenheid om de dagelijkse boodschappen te doen en geld te pinnen. En dat deed Tiemen meer dan veertig jaar lang.

11062015Steunbetuiging

Zijn begrafenis op 10 juni in Middelstum werd door circa 800 mensen bezocht. De familie van Dijken werd overstroomd door telefonische reacties, kaarten, brieven en talloze betuigingen van medeleven. Dit illustreert de grote plaats die hij in de harten van veel van zijn klanten innam. Hij was niet zo maar een rijdende kruidenier maar ook een gesprekspartner, die nog alle tijd voor je had. Hij kon goed luisteren en alles wat hem werd verteld blééf ook bij hem. Maar hij was absoluut geen heilige. Eerder een rock- en roller in zijn vrije tijd....En een marathonschaatser , -trainer. En wielrenner. Kortom een sportman van jewelste.
Dat heeft zijn oudste dochter Margriet, afgestudeerd in geschiedenis en journalistiek en Kees Willemen die al meer dan 20 jaar vaste medewerker bij het blad Noorderbreedte is, ertoe gebracht een boek over Tiemen te gaan maken Het zal naar verwachting verschijnen in de herfst van 2016 bij uitgeverij Noorderbreedte.
Dit boek gaat niet alleen over Tiemen . Het onderwerp is veel breder. Wat veranderde er in die veertig jaar in de dorpen die Tiemen met zijn winkelwagen aandeed? Wat voor leven leidden de mensen begin jaren zeventig? Welke winkels waren er? Wat kochten de inwoners van hun duur verdiende centen? Hoe hoog was de levenstandaard toen? Wat was er überhaupt te koop? En wat kan men zich anno 2015 nu nog in de Hoogelandster dorpen veroorloven? Zijn er nog winkels of andere voorzieningen?

Om de ontwikkelingen op het Hoogeland in beeld te krijgen hebben we vooral de verhalen van Tiemen 's klanten nodig. Hoe was het leven in de dorpen meer dan veertig jaar geleden? Wat kocht u begin jaren zeventig toen Tiemen als 16- jarige de melkwijk van zijn zieke vader Janske in Middelstum overnam. En waar deed u boodschappen? Wat voor werk had u ? Wérkte u als vrouw of was u huisvrouw? Hoeveel winkels waren er in uw dorp?

Via deze brief vragen wij om uw hulp en uw verhalen. De onderstaande enquête (druk op het woord enquête om het formulier te dowloaden) kunt u, wanneer u daar prijs opstelt, anoniem invullen. Het gaat ons om de informatie.Wij eerbiedigen uiteraard Uw privacy. De informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het boek wat wij willen maken, niet voor 'reclame doeleinden.'

Bron: Margriet van Dijken (25 september 2015)