Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Monumentenklassendag 2015 met als thema Kunst & Ambacht.

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van de drie basisscholen waren om even voor negen op Ewsum aanwezig. Nadat ze welkom geheten waren bij dit bijzondere monument gingen ze op weg naar verschillende locaties om onderdelen van het thema te onderzoeken en zelf te doen. In beste stemming gingen de leerlingen op weg. Er was veel te doen. Vijf verschillende onderdelen werden bezocht.

12092015Monumentenklassendag-2015-0


Een deel bleef op Ewsum en een deel ging naar het dorp via het nieuwe hoogholtje. Verkeersregelaars brachten de kinderen veilig over de weg. Op Ewsum werd de groep echte kunstenaars. Onder bezielende leiding mochten een groep een landschap verven . Ieder stond bij een echte schildersezel buiten te schilderen. De andere groep ging naar de kantine boven en mochten ze n.a.v. het Werkman jaar
een drukwerk maken.

12092015Monumentenklassendag-2015-1


Het resultaat is prachtig geworden. De kunstwerken zijn te bezichtigen op de monumentendagen. Ewsum is deze beide dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur open. In de theeschenkerij vraag u maar waar u moet zijn.
Tussendoor was er tijd voor een glas ranja met cupcake gemaakt door Werkpro. Op de molen kregen ze uitleg van de molenaars, mochten ze zelf graan malen met een handmolen. Was er heel oud gereedschap te zien, kregen er uitleg over. Hadden ze een fantastisch uitzicht op de omloop over ons dorp. Voor ieder was er een bouwplaat van een molen.

12092015Monumentenklassendag-2015-2


De zilversmid in de Burchtstraat liet zien hoe je heel fijn werk moet solderen, vertelde over zijn vak. In een kleine vitrine stond een zilveren baggerschuit die de zilversmid gemaakt had, wat vaak de uitroep "WAT MOOI" aan de leerlingen ontlokte. Moeilijke vragen werden beantwoord. Bij de fam van Hasselt aan de oude Schoolsterweg werd het vak metselen uitgelegd. Op de tafel lagen verschillende stenen. Welke steen moet je gebruiken, hoe ging het vroeger, hoe gaat het nu. Hoe moet je een boog metselen. Ze mochten zelf metselen. Enthousiast waren ze en wilden vaak langer blijven dan gepland stond.

12092015Monumentenklassendag-2015-3

Verderop in de straat woont de musicus die vertelde over de contrabas. Liet ze muziek horen, ging met ze zingen, maakte ze warm voor het vak en kunst van de muziek. Van muziek wordt je blij en muziek is voor iedereen. Zo was het een prachtige, afwisselende en inspirerende ochtend en hebben de 70 leerlingen
veel kunnen leren en hebben ze genoten.

12092015Monumentenklassendag-2015-4

Om 12.00 uur werd er afgesloten op Ewsum De groep voor de klassen monumentendag wil allen die hun deuren voor deze morgen open hadden en hun kunde verteld hebben heel hartelijk bedanken. Verder iedereen op en bij de molen De Hoop en op Ewsum bedankt. Ook het SNS-Fonds heel erg bedankt voor de bijdrage. Wat hebben we veel talent in ons dorp waar we trots op mogen zijn.

Van deze monumentenklassendag is een FOTOVERSLAG gemaakt door Wubbo Toolsema.

Bron: Open monumentencomit√©, Historische Vereniging, St. Dorpsbelangen. (12 september 2015)            foto toestel Wubbo Toolsema