Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Adolph Rots bespeeld het Hemonycarillon.

Zondag 30 augustus wordt het Hemonycarillon te Middelstum bespeeld door Adolph Rots. Het programma bevat werken uit de ontstaansperiode van de beiaard, o.a. van Jean Baptiste Lully, van Händel, Lustig en een aantal streekgebonden karakterstukken uit Litouwen en (het Zwitserse) Wallis.

24082015Hemonycarillon

Rots is als adviseur betrokken bij het speeltrommelproject. Aanvang concert 16.00 uur en de toegang is gratis.

Bron: Henk Veldman (24 augustus 2015) foto toestel Archief