Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Meten is weten.

Op woensdag 9 september a.s. is er een informatieavond over de verschillende meet/monitoring mogelijkheden voor wat betreft het kunnen meten van schade, opbouw van schade of zettingsschade, als gevolg van bijvoorbeeld aardbevingen of zettingen van de bodem.

De Gasbel-4

Aan de hand van live data zal ingegaan worden op de effecten van bevingen op gebouwen en dijken. Aanwezigen zullen na afloop in staat zijn om de voor hen de meest geschikte meettechniek te kiezen.

Vooraf zal de schrijver Folkert Buiter zijn boek 'Te laat' presenteren. Het is een thriller gebaseerd op de gaswinningsproblematiek in Groningen en verkrijgbaar in de pauze en na afloop.

Deze avond vindt plaats in Vita Nova te Middelstum. Aanvang 19.30 uur. De toegang is gratis.

Bron: Werkgroep 'Onafhankelijk Meten' (201 augustus 2015) foto toestel Archief