Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Dansen zonder benen (deel 2)
Met dank aan onze sponsors.

De vakanties die door stichting A Little Fun georganiseerd worden, kenmerken zich door ongedwongenheid, persoonlijke benadering en plezier. Stichting A Littel Fun vindt dat de vakanties laagdrempelig moeten zijn, zowel wat betreft de organisatie als wat betreft de kosten. De stichting en de vrijwillige begeleiders zetten zich gedurende de vakantieweek optimaal in om de gasten een onbezorgde vakantie te bezorgen. Dat kan door het aanbieden van zowel individuele als gezamenlijke activiteiten, zolang dit past binnen de financiële mogelijkheden. De vakanties worden aangeboden vanuit ideëel oogpunt, de stichting streeft geen winstoogmerk na.

15072015Littelfun-1

De redactie van Middelstum-info kreeg veel reacies n.a.v. het artikel "Gezelligheid Troef bij a Litel Fun" . Vooral via Facebook werd het artikel enorm vaak gelezen en kwamen er veel reacties binnen.

Gerrit Littel kwam nog even langs om ons te bedanken voor het mooie verslag en de uitgebreide fotoserie.
Maar zei hij ook nog:

"Deze vakanties zijn alleen maar mogelijk dankzij de geweldige steun van onze sponsoren. Anders zijn dergelijke vakanties onbetaalbaar! Denk alleen maar aan het huren van een aangepaste bus. Wij, en ook onze gasten, zijn deze sponsoren erg dankbaar. Wil je ze daarom nog even noemen?"

15072015Littelfun-2

En natuurlijk doen we dat graag: Ook deze vakantie kwam weer tot stand dankzij de geweldige steun van de Odd Fellows van de W.A. Scholtenloge uit Groningen en de Vereniging Thomas Wildy.

En natuurlijk dankzij de inzet van alle vrijwilligers die zorgden voor de begeleiding en iedereen die wat voor manier dan ook betrokken is bij a Little Fun.

15072015Littelfun-3

Meer informatie of eventuele giften: www.alittelfun.nl 

Bron: Team Middelstum-info (15 juli 2015) foto toestel Jannes Klaassen