Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Concordia benoemt Jakob Huizinga tot erelid.

Op 2 juli sloot de fanfare van muziekvereniging Concordia uit Middelstum het seizoen af met een lichtvoetig slotconcert. De opzet was dit jaar anders dan anders. In plaats van het plein voor het verenigingsgebouw weken we uit naar de tuin van Vita Nova.

07072015Jacobhuizingaerelid-1

Publiek en muzikanten konden gebruik maken van de barbecue en ook een drankje was uiteraard beschikbaar. Tijdens de pauzes trad pianist Jan de Roos op. Deze avond kreeg voor oud-lid Jakob Huizinga een bijzonder tintje. In de pauze vroeg bestuurslid Gonnie Wieringa het woord en riep Jakob Huizinga naar voren. Ze memoreerde zijn grote verdiensten voor de vereniging.

07072015Jacobhuizingaerelid-2

Meer dan veertig jaar was hij lid van de vereniging en bespeelde hij de besbas. Daarnaast was Jakob onder meer verantwoordelijk voor de papieractie en vele andere acties. Al met al meer dan voldoende reden om hem tot erelid te benomen. Onder luid applaus kreeg hij vervolgens een oorkonde en bos bloemen uitgereikt.

07072015Jacobhuizingaerelid-3

Met dit concert is het seizoen voor Concordia ten einde en gaan we genieten van enkele weken vakantie. Vanaf 20 augustus gaan we weer verder.

Bron & foto's: Muziekvereniging Concordia (7 juli 2015)