Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Erfrecht en volmachten tijdens Mantelzorg ontmoetingscafé.

Dinsdag 23 juni 2015

Op 23 juni a.s. zal Notaris Suk van het notariskantoor Winsum uitleg gaan geven over het erfrecht (testament) en volmachten (volmacht/levenstestament). Tijdens deze bijeenkomst is er gelegenheid om uw vragen te stellen.

18062015Mantelzorgontmoetingscafe

Wanneer iemand overlijdt, heeft dat gevolgen voor de erfgenamen. Deze gevolgen worden bepaald door het erfrecht. In 2003 is het Nederlandse erfrecht ingrijpend herzien. In deze wet geldt als belangrijkste bepaling, dat de langstlevende echtgenoot automatisch als enige recht heeft op de nalatenschap. Kinderen krijgen een vordering in geld, die niet meteen uitgekeerd hoeft te worden. Niet altijd bieden de regels van het Nederlandse erfrecht een perfecte oplossing. Daarom is het goed dat u op allerlei manieren kunt afwijken van de wettelijke verdeling. U moet dan wel weten hoe!

Tijdens de bijeenkomst zal notaris Harold Suk in vogelvlucht de hoofdpunten schetsen van het erfrecht en de fiscale gevolgen ervan. Wanneer u geestelijk en lichamelijk een goede gezondheid geniet, kunt u uw belangen zelf behartigen. Maar heeft u er wel eens over nagedacht als dit allemaal wat minder wordt? Wanneer uw lichamelijke of geestelijke toestand minder wordt, is het van groot belang dat uw zaken kunnen worden behartigd door iemand, in wie u het volste vertrouwen heeft. Hoe kunt u dit in een volmacht of levenstestament regelen? En wat als deze volmacht niet is opgesteld?

Datum: 23 juni 2015.
Tijdstip: 19.00 uur
Locatie: Huiskamer vant Hippolytushoes

Bron: Zonnehuis Hippolytushoes (18 juni 2015)