Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Veel lof voor de vrijwilligers begraafplaats.

Het was een drukte van belang op de begraafplaats van Middelstum op dinsdagmiddag. Deze middag stond in het teken van de afsluiting van het gemeentelijke project "Begraafplaatsen op orde". Door de jaren heen werd men er zich bij de gemeente steeds meer van bewust dat vele begraafplaatsen, binnen de gemeente Loppersum, in een slechte staat van onderhoud verkeerden en dat groot onderhoud nodig was.

18062015Begraafplaats-3


Op de meeste begraafplaatsen waren reeds vrijwilligers bezig met het herstellen en restaureren van de grafmonumenten zodat de gemeente zich kon beperken tot een grootse aanpak van de paden en het groen.
De paden werden voorzien van cortenstalen randen en nieuwe schelpen. Vooral in Middelstum is het groen rigoureus aangepakt en zichtbaar verbeterd, veel oud groen is verwijderd en de begraafplaats is uitgebreid en voorzien van een nieuwe haag en diverse bomen. Wethouder Pier Prins: "In dit project is zichtbaar hoe gezamenlijke initiatieven tot mooie resultaten leiden. Dankzij de vrijwilligers zijn veel monumenten hersteld. De zes particuliere begraafplaatsen in de gemeente Loppersum worden in stand gehouden dankzij lokale inzet. En veel kerkhoven zijn eigendom van de Stichting Oude Groninger Kerken. Met gezamenlijke inzet houden we deze bijzondere plekken in onze gemeente goed in stand voor de toekomst."

18062015Begraafplaats-1


De wethouder complimenteerde de vrijwilligers op de Middelstumer begraafplaats met de tot dusver behaalde resutaten en sprak ook in het bijzonder zijn dank uit naar de medewerkers van Van der Werf Groenvoorziening en Werkvoorzieningsschap Fivelingo die de paden en het groen rondom de begraafplaats weer in optimale staat hebben gebracht. Na de lovende woorden van Pier Prins was de microfoon voor Prof. Bart Ramakers van de Rijksuniversiteit Groningen die uitleg gaf over zijn project "Levend Erfgoed" Sinds een aantal jaren onderhouden wetenschappers, beheerders en steuninstellingen voor cultureel erfgoed een netwerk op het gebeid van funeraire cultuur in Noord-Nederland.

18062015Begraafplaats-2


Hun aandacht gaat in het bijzonder uit naar kerkhoven en begraafplaatsen. Het beheer daarvan staat onder druk: Het aantal begravingen neemt af, waardoor de kosten van onderhoud toenemen; eigenaren/beheerders kampen met afnemende middelen en overwegen verkoop of sluiting; er dreigt verwaarlozing van stenen en groen; oude graven vervallen; landschappelijk en ecologisch waardevolle elementen verdwijnen; de publieke betrokkenheid neemt af. Dat tij willen wij keren, want het gaat om plekken van grote cultuurhistorische betekenis. Het is essentieel ze te behouden, waarbij de begraaffunctie wordt verruimd met educatieve, recreatieve en toeristische functies. Namens de vrijwilligers werden de bezoekers nog in het kort toegesproken door Kees Geut. Hij vertelde over het ontstaan van het project "Herstel begraafplaats Middelstum" dat al in 2011 zijn oorsprong vond. Na uitvoerig overleg met de gemeente en onder begeleiding van Landschapsbeheer Groningen kon in 2014 met het herstel en restauratiewerk worden begonnen en dit is met veel enthousiasme door de vrijwilligers opgepakt. Menig gragmonument bleek een uitdaging om het er weer fraai uit te laten zien, het resultaat is steeds weer zeer mooi te noemen.

18062015Begraafplaats-4


Het meest in het oog springende resultaat is wel de nieuwe entree die door de bemoeienissen van de vrijwilligersgroep door drie professionele bedrijven tot stand is gekomen, niet alleen de entree van de begraafplaats maar ook de entree van het dorp is daardoor nu fraai van aanzien. Na de drie sprekers werden de bezoekers door de vrijwillgers, de jongens van Fivelingo en Van der Werf Groenvoorziening op de begraafplaats rond geleid en werd er tekst en uitleg gegeven over het werk van de beide projecten, daarna was er tijd voor een hapje en een drankje. De gemeente heeft nu hun project "Begraafplaatsen op orde" afgesloten en zal in de toekomst zorgen dat de begraafplaats zijn vriendelijke uitstraling behoud. De vrijwilligersgroep, die inmiddels is uitgegegroeid naar meer dan 30 personen, zullen nog een aantal seizoenen, waarschijnlijk wel tot 2021, op de begraafplaats te vinden zijn daar er voor hun nog heel veel te doen is alvorens zij ook kunnen zeggen: einde project.

U kunt van deze middag op de begraafplaats van Middelstum een FOTOVERSLAG zien welke is gemaakt.

Bron en foto's: Historische Vereniging (18 juni 2015)