Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Prachtige optreden van de GOLDEN HIPPIES.

Wat een prachtige optreden van de "GOLDEN HIPPIES" het koor van het Hippolytushoes. Veel mensen waren gekomen om te luisteren op maandagavond 15 juni jongstleden. Maar al gauw werd er mee gezongen en geklapt.

17062015GoldenHippies-1

Een fijne sfeer was er deze avond. Zo belangrijk dat mensen zingen,samen zingen. Er werden gedichten voorgelezen .Dhr Hofman had nog een gezongen gedicht met heel veel hilariteit. Het koor heeft nu eerst vakantie.

17062015GoldenHippies-2

 

In september gaan we met kerst liederen beginnen. U hoort nog van ons. Dak u wel dat u er bent geweest, dat geeft ons een ruggensteuntje om met zingen door te gaan. Oud of jong van zingen gaat men blij worden, zo ook de "GOLDEN HIPPIES''

17062015GoldenHippies-3

Bron: Anna de Vries-Maarhuis (17 juni 2015) foto toestel Janneke van der Laan