Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Steunbetuiging.

Met verslagenheid heeft het bestuur van vereniging Dorpsbelangen Stedum kennis genomen van het overlijden van Tiemen van Dijken. Tiemen was een graag geziene en behulpzame man binnen de gemeenschap van Stedum. Daarnaast wist hij Stedumers te voorzien in een behoefte, een basisbehoefte, namelijk eten en drinken.

11062015Steunbetuiging

In De Stedumer (februari, 2010) schrijft Eldert Ameling: "Tiemen van Dijken kent ons dorp heel goed. Hij heeft er heel wat voetstappen liggen. Inmiddels zijn daar weer een heleboel bijgekomen. Want sinds de winkel in ons dorp voorgoed de deuren sloot, bezoekt Tiemen met zijn rijdende winkel elke vrijdag ons dorp. Een uitkomst voor velen."

Helaas zullen wij geen nieuwe voetsporen van Tiemen tegenkomen. Wij wensen zijn vrouw, zijn kinderen, familie en naasten, veel sterkte toe.

Namens Dorpsbelangen Stedum: Fokko Smit (vz.), Tamara Werkman (sec.), Mark Dijkstra, Mathieu van Etten, Jeroen Vermeer en Wim Zijlema.