Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Prachtig Jubileumconcert Stichting Stem.

Het Jubileumconcert van het 10 jarig bestaan van Stichting Stem wat afgelopen zaterdagavond groots gevierd werd in de Hippolytuskerk te Middelstum is een succes gebleken. In een bomvolle kerk konden de gasten genieten van optredens van diverse koren en Muziekvereniging Concordia. Alles verliep smetteloos.

17052015JubileumStichtingStem-1

Na een lange periode van voorbereidingen en organiseren door de jubileumcommissie en voor de koren veel oefenen, was dat een optimale beloning. De opbrengst van dit benefietconcert gaat naar Zorggroep De Zijlen. Burgemeester Rodenboog opende de avond. Hij ging in op de rol die Stichting Stem vervult als vrijwilligersorganisatie en subsidieverstrekker. Lovende woorden voor het bestuur en een bevestiging voor de vrijwilligers dat ze zinvol en belangrijk werk verrichten.

17052015JubileumStichtingStem 2

Van het concert zijn geluidsopnames gemaakt. Voor geïnteresseerden wordt alleen op aanvraag een CD gemaakt. De info hierover verschijnt binnenkort op de website van de Stichting, www.koorrinkel.nl. De opbrengst van de CD verkoop gaat uiteraard ook naar een goed doel.

Stichting Stem bedankt iedereen die dit feest mogelijk heeft gemaakt.

Van het jubileum is een FOTOVERSLAG gemaakt.

Bron: Stichting Stem (17 mei 2015) foto toestel Jannes Klaassen