Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Huisarts Muurling start gezondheidscentrum
in Zonnehuis Hippolytushoes.

Huisarts H.H.Muurling en zijn medewerkers nemen eind mei hun intrek in het Zonnehuis Hippolytushoes. Samen met nog acht andere zorgaanbieders vestigen zij het nieuwe Gezondheidscentrum Het Hogeland.

15052015GezondheidscentrumHetHogeland

De zuidvleugel op de begane grond van het Hippolytushoes wordt sinds enige tijd verbouwd. In de ruime, gemakkelijk toegankelijke ruimtes komen huisartsenpraktijk en apotheek. Voor de praktijkondersteuner wordt het nu mogelijk om naast Diabeteszorg haar zorgtaken uit te breiden voor patiënten met COPD en Astma, patiënten met een verhoogd risico op een Hartvaatziekte en het vernieuwde Ouderenzorg project.

 GezondheidscentrumHetHogeland-3

Naast huisarts en apotheek nog acht andere zorgfuncties
Op verschillende momenten in de week zullen nog acht andere zorgverleners in het Gezondheidscentrum hun diensten aanbieden. Voor fysiotherapie is Karel Zuiderveld van het Swaithoes aanwezig. Verder kunnen mensen terecht bij de diëtiste van Voedingsadviesburo van der Linde, de medisch pedicure van Future - Wellness & Beauty, de logopedistenpraktijk Oetara, de podotherapeuten uit het Martini ziekenhuis en de OZG en voor o.a. elastische kousen bij Smit Medische Hulpmiddelen. Ook de verloskundigenpraktijk Aveta gaat spreekuur houden en mensen kunnen een beroep doen op de thuiszorg van Zonnehuis Thuis.

 GezondheidscentrumHetHogeland-1

In Gezondheidscentrum Het Hogeland gaan de verschillende zorgaanbieders nauw met elkaar en met de verschillende psychologen en psychotherapeuten in Middelstum samenwerken. Het werken vanuit één centrum vergemakkelijkt het onderling overleg.

GezondheidscentrumHetHogeland-2

Huis van de wijk en dorp
Zonnehuisgroep Noord is blij met de komst van het Gezondheidscentrum. Dit sluit aan bij haar visie "Huis van de wijk en dorp" waarin alles draait om de verzorgingshuizen in de dorpen overeind te houden. Zo verbetert de leefbaarheid in het dorp en kan Hippolytushoes aan ouderen wonen met zorg blijven bieden. Door de mensen uit het dorp als het ware naar binnen te halen, zullen de bewoners van het Hippolytushoes meer dorpsgenoten tegenkomen en deel blijven uitmaken van de dorpsgemeenschap.

Bron: H.H. Muurling (15 mei 2015) foto toestel Janneke van der Laan