Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Gaswinning tegen wil en dank:
Groninger hoogleraren gaan de provincie in.

Als vervolg op het door de Juridische Faculteitsvereniging in februari jongstleden georganiseerde hoorcollege, komen de hoogleraren van de Faculteit Rechtsgeleerdheid Groningen op 20 mei a.s. naar de provincie. Onder de titel "Gaswinning tegen wil en dank" zal er in Vita Nova te Middelstum wederom ingegaan worden op juridisch prangende vragen die samenhangen met de gaswinningsproblematiek.

De Gasbel-4


Aan bod komen o.a. vragen als:
Wat is de betekenis van de uitspraak van de Raad van State van 16 april 2015?
Wat gaat de Raad van State in de bodemprocedure beslissen in het licht van de rechtspraak van het Europese Hof in Straatsburg?
Moet er een Autoriteit Mijnbouwwezen komen?
Wat wordt de positie van de rijkscommissaris als hoofd van de gebiedsautoriteit?
Wat zijn de gevolgen van toepassing van de Crisis en Herstelwet in het gaswinningsgebied?
Wat wordt de rol van gemeentebesturen in de nieuwe constellatie?
Welke schade leent zich voor vergoeding en onder welke voorwaarden?
Is alleen aardbevingsschade of ook zettingsschade verhaalbaar?
Zijn de kosten van maatregelen om schade te voorkomen verhaalbaar?
Kan de gedupeerde burger in geval van herstel van de woning dan wel nieuwbouw gedwongen
worden een deel van de vermogensvermeerdering zelf te betalen?
Welke bewijslastverdeling is efficiënt en verliest de redelijkheid niet uit het oog?
Verdient het de voorkeur om schadegevallen rechtstreeks aan een Aardbevingskamer van de
rechtbank voor te leggen?
Is het rechtens mogelijk om de Maatschap Groningen voor de schade aan te spreken?

Aanwezig zijn:
Prof. mr. dr. J.G. Brouwer, hoogleraar Algemene Rechtswetenschap
Prof. mr. dr. H. E. Bröring, hoogleraar Integrale Rechtsbeoefening
Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis, hoogleraar Religie en Recht

Locatie: Vita Nova, Heerestraat 39, 9991 BE Middelstum
Datum:
20 mei 2015
Aanvang:
19.30 uur
Toegang:
gratis

Bron: Hilda Groeneveld (12 mei 2015) foto toestel Archief