Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Onderzoek naar onderhouds- en energiekosten dorpshuizen.

De gemeente Loppersum heeft twaalf dorpshuizen die allemaal eigendom zijn van een stichting of vereniging. Ze zijn gehuisvest in een voormalige school, café of specifiek gebouwd als dorpshuis. Het Platform Lopster Dorpshuizen gaat samen met NAM, gemeente Loppersum en Groninger Dorpen laten onderzoeken wat de onderhouds- en energiekosten van de dorpshuizen zijn.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

De twaalf dorpshuizen hebben een zeer belangrijke functie in de dorpen. Regelmatig komen er signalen dat ze de komende jaren te maken krijgen met achterstallig onderhoud. Vragen die opkomen zijn: hoe hoog zijn deze kosten? Wanneer komen deze kosten? Hoe kunnen we dit financieren? Ook de energierekening drukt een zware stempel op de uitgaven. In de loop der jaren zijn de eisen van energiezuinig bouwen enorm veranderd ten opzichte van de tijd dat de dorpshuizen zijn gebouwd. Dat varieert van eind 19e eeuw tot 1991.

Gezamenlijk project
Het project richt zich op het inzichtelijk maken van de onderhouds- en energiekosten van de dorpshuizen. Er komt een gedegen onderhoudsplan, inclusief EPA (Energie Prestatie Advies) om de onderhoudskosten op korte en lange termijn inzichtelijk te maken en de twaalf dorpshuizen te voorzien van afdoende maatregelen (bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen) om de energiekosten omlaag te brengen.

Kosten en uitvoering
De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden gedragen door de NAM. Van de dorpshuizen wordt een bouwkundige beschrijving gemaakt met foto's en een meerjaren onderhoudsplanning voor de komende vijftien tot twintig jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Grontmij.

Bron: Gemeente Loppersum (7 mei 2015) foto toestel Archief