Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Nieuwsbrief 2

Jubileumconcert Stichting Stem.

De dag van het jubileumconcert van Stichting Stem nadert nu snel. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Komen er genoeg mensen, krijgen we alles op tijd klaar? De reacties op ons sponsor verzoek wisselen, maar zorgt ook voor hele verrassende uitingen van waardering voor ons werk.

14042015StichtingStem

Helemaal onverwacht belt een man uit Loppersum ons op met de mededeling alle licht, en geluid te willen verzorgen voor ons concert. Een gouden aanbod! Peter Beereboom, onthoud die naam. Maar ook mensen die spontaan geld storten voor het doel wat we voor ogen hebben. Alle uitnodigingen zijn inmiddels de deur uit en de eerste reserveringen komen nu binnen. Het is prettig te weten op hoeveel mensen we mogen rekenen.

Bij de deelnemende koren en Concordia wordt inmiddels druk geoefend. Zo ongeveer 120 mensen werken mee aan deze avond. Een mega klus voor de vrijwilligers van de jubileum commissie om het een en ander die avond vlot en flitsend te laten verlopen. Een ding wordt in deze tijd wel duidelijk, de vrijwilligers van Stichting Stem staan ergens voor en dat willen ze laten zien.

Kom naar het jubileumconcert van Stichting Stem op 16 mei in de Hippolytuskerk te Middelstum en beloon al die vrijwilligers met uw aanwezigheid.

Bron: Stichting Stem (4 mei 2015)