Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

4 mei herdenking in Middelstum.

Wie de ogen sluit voor het verleden is blind voor de toekomst. 

Op 4 mei herdenken we, dat Nederland 70 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse en de Japanse onderdrukking. Dankzij de inspanningen van onze bevrijders werden de democratie en de rechtsstaat in ere hersteld. Binnen het meerjaren-thema "Vrijheid geef je door" legt het Nationaal Comité in 2015 het accent op de bevrijding van 1945 en hetgeen we nu nog van deze bevrijding kunnen leren.

20042015Dodenherdenking

Voor dit jaar kiest het comité als thema: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst. Het comité wil de Tweede Wereldoorlog centraal stellen, maar tegelijkertijd ook aandacht besteden aan de mensen die gesneuveld zijn tijdens het handhaven van de vrede in internationaal verband.. Het teloorgaan van de vrijheid in de oorlog wordt hiermee nadrukkelijk verbonden met het actuele, volkenrechtelijke vrijheidsideaal.

De 4 Mei-herdenking 2015 in Middelstum bestaat uit drie onderdelen:

1. De onthulling van het vernieuwde monument voor de gevallenen op het Concordiaplein;
2. De herdenking met aansluitend defilé op het Concordiaplein;
3. Een bijeenkomst in de Hippolytuskerk met spreekster Pauline Broekema.

Onthulling van het vernieuwde monument op het Concordiaplein om 19.45 uur. Op initiatief van de Historische Vereniging Middelstum zijn in overleg met de gemeente Loppersum enkele namen toegevoegd aan de op het monument vermelde gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan de onthulling van het monument zal Reint Wobbes een toelichting geven met betrekking tot de aanpassingen. Daarna zal het monument worden onthuld door wethouder Bé Schollema samen met Cor Hofman. De heer Hofman was destijds ook betrokken bij de eerste onthulling van het monument.

De herdenking met aansluitend defilé om 19.55 uur.
Tussen 19.55 en 19.59 uur zullen de kerkklokken van de Hippolytuskerk luiden.
Om 19.59 uur zal door iemand van muziekvereniging "Concordia" de "last post" worden geblazen.
Om 20.00 uur zullen we met elkaar 2 minuten stilte in acht nemen. Na deze 2 minuten stilte zal het Wilhelmus worden gespeeld.

Na het Wilhelmus zal de kranslegging als volgt plaatsvinden:
1. Kranslegging door wethouder Schollema namens de gemeente;
2. Kranslegging door kinderen van de 3 basisscholen;
3. Kranslegging door de stichting vluchtelingenwerk;
4. Kranslegging door een delegatie van het 4-mei comité.
Aansluitend volgt het defilé.

Herdenkingsbijeenkomst in de Hippolytuskerk met Pauline Broekema om 20.20 uur.
Na afloop van de herdenkingsplechtigheid zal in de Hippolytuskerk een voor iedereen toegankelijke bijeenkomst worden gehouden. Onder het motto 'Het Hogeland is mij dierbaar' zal Pauline Broekema, bekend schrijfster en redacteur-verslaggeefster bij de NOS, een toespraak houden met de titel 'Dit is het'. In de speciaal voor de herdenking in Middelstum geschreven voordracht heeft mevrouw Broekema onder meer haar ervaringen verwerkt na het uitkomen van haar laatste boek, Het Boschhuis. Dit boek is verkrijgbaar bij drogisterij Marja aan de Grachtstraat in Middelstum.

20042015PaulineBroekema

Pauline Broekema, foto: Jörgen Caris

Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door het Hippolytuskerkkoor onder leiding van Oleg Morozov. Bij aanvang van de bijeenkomst wordt u verwelkomd met een kopje koffie of thee.

Het 4-Mei-comité nodigt alle inwoners van Middelstum en andere belangstellenden van harte uit voor de herdenking op het Concordiaplein en de bijeenkomst in de Hippolytuskerk.

Bron: Het 4-Mei-comité (20 april 2015)