Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Zonnepanelen service Linstra Bedrijfsadvies.

Zoals eerder aangekondigd op deze site hebben wij voor donateurs van Middelstum-info een actie met betrekking tot onze zonnepanelen-service. Veel mensen maken gebruik van de zgn. compenstatievergoeding. Dit is een vergoeding welke u kunt ontvangen als huiseigenaar met een aardebevingsschade hoger dan € 1000,00 in categorie A of B. Uw huis dient te staan in 1 van de 11 genoemde gemeenten (zie hiervoor de site www.snn.eu).

Linstra bedrijfsadvies-1


U kunt (wanneer u aan de voorwaarden voldoet) via deze compensatievergoeding voor maximaal € 4.000,00 energiebesparende verbeteringen aan uw woning aanbrengen. Wanneer u ervoor kiest om zonnepanelen te plaatsen op uw woning, wordt u leverancier van stroom aan uw energiebedrijf. In dit geval bent u ondernemer geworden. Ook wanneer u niet voldoet aan de eisen van de compensatievergoeding bent u door het plaatsen van de zonnepanelen 'ondernemer' geworden.

Als ondernemer heeft u recht op aftrek van de door u betaalde BTW. Daar hiervoor een aantal noodzakelijke administratieve handelingen (zoals het aanmelden bij de belastingdienst als ondernemer en BTW-aangifte doen ) verricht moeten worden hebben wij voor u de onderstaande aanbieding. Wanneer u ons de volledige afhandeling laat verzorgen, welke behoort bij de aanvraag van de BTW-teruggaaf op de aanschaf van uw zonnepanelen, ontvangt u (als donateur van Middelstum-info) van ons 10% korting op de vergoeding voor de door ons verrichte werkzaamheden.

Bent u geïnteresseerd? Neemt u dan contact op met Koos Linstra, 06-54753594. Uiteraard bent u wanneer u geen donateur bent van Middelstum-info ook van harte welkom.


Heeft u uw aangifte inkomstenbelasting al ingestuurd? Ook hierbij zijn wij u graag van dienst.

Bron: Linstra Bedrijfsadvies (7 april 2015) foto toestel Archief