Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Uitnodiging mantelzorg ontmoetingscafé

Voor een ieder die zorgt!

Het maakt niet uit of je thuis, nabij huis, of in een zorginstelling de zorg voor een dierbare hebt. In alle gevallen zorgt u met uw hart. Want dat is overduidelijk; mantelzorgers hebben het hart op de juiste plaats!

Hippolytushoes ien Milnsom

We weten allemaal dat ongemerkt de zorg steeds intensiever wordt. Vaak wordt de wereld van diegene die zorgt, steeds kleiner." Als mantelzorger is het wel eens prettig om hierover met elkaar van gedachten te wisselen als mantelzorgers onder elkaar.
Om in deze behoefte te voorzien opent het Hippolytushoes in Middelstum het Mantelzorg Ontmoetingscafé haar deuren met wisselende door u voorgestelde thema's.

U bent van harte welkom op 24 maart van 19.00 tot 20.30 uur.

Bron: Zonnehuis Hippolytushoes (13 maart 2015) foto toestel Archief