Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Lezing door dr. Albert Buursma over "Wadden in beweging"

Op uitnodiging van de Historische Vereniging Middelstum komt Albert Buursma op woensdagavond 11 maart om 20.00 in Vita Nova. Na een korte ledenvergadering zal de rest van de avond worden gevuld met een lezing en veel beeldmateriaal over "Wadden in beweging".

Kerstvloed wadden

Albert Buursma studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en is ondermeer bestuurslid bij de Stichting Vrienden Rottumeroog en Rottumerplaat en actief bij de Stichting Verdronken Geschiedenis. Hij was onder andere betrokken bij het onderzoek naar het eiland Bosch. Het oostelijke waddengebied mag wel het meest dynamische, veranderlijke, gebied van Nederland worden genoemd. Niet alleen de eilandenreeks maar ook de kustlijn is niet altijd hetzelfde geweest. In het verleden zorgden natuurlijke oorzaken, zoals een dalend of stijgend zeespiegelniveau of gewijzigde stromingen en rampen als stormvloeden , denk aan de kerstvloed van 1717, voor veranderingen in dit waddengebied. Bij deze lezing over het veranderlijke Groninger Waddengebied en verdwenen eilanden worden al deze zaken behandeld, met bijzondere aandacht voor het gebied van Noordelijk Hunsingo.

Gratis toegang.

Bron & foto: Historische Vereniging en Albert Buursma (7 maart 2015)