Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Inwoners Middelstum waarderen
herinrichting met dikke voldoende.

De herinrichting van het eerste deel van Middelstum is gereed. Eind vorig jaar is een evaluatieonderzoek uitgevoerd. De inwoners waarderen de nieuwe inrichting van het centrum van Middelstum met een ruime voldoende. De nieuwe inrichting draagt bij aan de identiteit en het karakter van het dorp Middelstum, de historische uitstraling van het dorp is sterk verbeterd.

Dikke voldoende voor herinrichting

Wethouder Pier Prins: "Uit dit onderzoek blijkt dat de inwoners van Middelstum positief zijn over de nieuwe inrichting en dat het historisch karakter van het centrum van Middelstum is versterkt. Ik ben ook blij met de positieve waardering over de wijze waarop het project is verlopen, terwijl we weten dat de inwoners lange tijd overlast hebben gehad. Nu gaan we volop door met het uitvoeren van de tweede fase en het Asingapark om het nieuwe beeld compleet te maken."

De evaluatie
De evaluatie gaat over de inhoud, het proces, de communicatie, de resultaten en de effecten van de herinrichting. In de evaluatie is gevraagd naar de meningen en waarderingen van de inwoners door middel van een schriftelijke vragenlijst. De response daarop was 47%. Met de klankbordgroep, de aannemer, de landschapsarchitect en de projectgroep zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd. Het verslag van de evaluatie bevat naast de uitkomsten ook aanbevelingen om een dergelijk proces op enkele punten nog beter te doen. De gemeente zal deze aanbevelingen in andere projecten toepassen.

Pier Prins CDA

Waardering
De inwoners is gevraagd een rapportcijfer te geven voor en na de herinrichting. De waardering vòòr de herinrichting is gemiddeld een 6,1 en na de herinrichting een 7,4. Naast de positieve waarderingen zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij de aangelegde goten in het straatwerk. Ook is het parkeergedrag in gelijkvloerse straten een aandachtspunt.

Het rapport van fase 1 van de herinrichting Middelstum kunt u HIER lezen.

Bron: Gemeente Loppersum (4 maart 2015) Archief