Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

We mogen weer stemmen!
De ChristenUnie aan het woord.

18 maart is het weer zover, we mogen dan weer naar de stembus. Deze keer om een nieuw provinciebestuur te kiezen. Belangrijke verkiezingen want het nieuw gekozen provinciebestuur kiest de eerste kamer.

We mogen weer stemmen

Door de grote problemen rond de aardbevingsproblematiek zijn er in Groningen veel nieuwe partijen ontstaan. Middelstum-info geeft al die partijen groot of klein de mogelijkheid om op deze site iets te vertellen over hun verkiezingsprogramma. Grote partijen, gevestigde partijen of actie partijen: Elke geregistreerde partij mag op deze site zeggen wat het wil.

Aan het woord de ChristenUnie.


ChristenUnie: Geef geloof een stem

Wij geloven. En daarom hebben we ook idealen. Voor de samenleving en voor onze mooie provincie Groningen. De ChristenUnie staat voor politiek van hoop die vooruit kijkt. We willen onze politieke keuzes maken als navolgers van Jezus Christus op Bijbelse waarden en die omzetten naar het leven van alledag. Wij geloven in een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Waarin we zorg voor elkaar hebben.

De ChristenUnie wil dat vrijwilligers en mantelzorgers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De ChristenUnie wil kwalitatief goede en bereikbare zorg. Zorg moet dichtbij en op maat geleverd kunnen worden. Daarom moet de provincie innovaties in de zorg stimuleren. De aftrap van de campagne zijn we daarom begonnen met negen vrijwilligersacties door de hele provincie op 14 februari. Samen met de Stichting Present hebben negen groepen, bestaande uit fractieleden en mensen uit de achterban, aan allerlei projecten meegewerkt. Zo heeft een groep in Wiemersheerd gezorgd voor koffie met zelfgebakken taart en cake en daarna gewandeld en spelletjes gedaan met de inwoners. Hiermee heeft de ChristenUnie willen laten zien dat vrijwilligerswerk en het werk van mantelzorgers erg belangrijk is en zeker op steun mag rekenen! Wij geloven in een prachtige provincie. Waar het goed wonen, werken, leven en opgroeien is. En waar de veiligheid van de mensen altijd voorop staat.

Stemmen 18 maart ChristenUnie-1 Stemmen 18 maart ChristenUnie-2

• De ChristenUnie wil dat de veiligheid van mensen altijd voorop staat bij gaswinning, dat de
gaskraan verder dicht gaat, dat alle schade adequaat wordt hersteld en dat er voor de regio
een nieuw (economisch) toekomstperspectief komt.
• Woningen en gebouwen worden op grote schaal verstevigd en hersteld. Het versterken van
de 35.000 'zwakste' woningen in 5 jaar gaat niet snel genoeg. De leefbaarheid en het
aanzien van dorpen en straten moeten zoveel mogelijk onaangetast blijven.
• De ChristenUnie wil geen discussie over het oorzakelijk verband van schade aan woningen
en gebouwen. De bewijslast wordt daarom omgekeerd. De vergoeding voor alle extra kosten
om bevingsbestendig te bouwen moet ruimhartig zijn. Oplossingen op maat zijn nodig in
uitzichtloze situaties. Daarom is een 'ventiel op de woningmarkt' nodig. De ChristenUnie
wil een uitkoopregeling voor mensen die gevangen zitten in een onveilig of onverkoopbaar
huis. Bewoners en nieuwkomers in het gebied krijgen de zekerheid dat zij hun huis kunnen
verkopen zoals in een normaal functionerende woningmarkt.
• De ChristenUnie wil schadeherstel en preventieve versterking van bijzondere publieke
gebouwen, monumenten en kerken. Ook in de provincie Groningen geldt de Monumentenwet
onverkort. In deze wet staat een verbod op beschadiging en vernieling.
• De ChristenUnie wil werken aan energiebesparing en hernieuwbare energie. We moeten
minder afhankelijk worden van fossiele energiebronnen.
• De ChristenUnie wil goed omgaan met onze omgeving. Dat betekent zorg voor ons
landschap en de natuur.
• De ChristenUnie wil goed bereikbare dorpen en woonkernen met voldoende aanbod van
voorzieningen zoals onderwijs, zorg en openbaar vervoer.
Wij geloven in een bloeiende samenleving waarin iedereen mee kan doen. Samen werken aan een sterke, sociale en duurzame economie. En daarmee aan voldoende werkgelegenheid in de regio, ook voor jongeren.
• De ChristenUnie wil ruimte voor ondernemerschap en boeren zodat zij in staat zijn zich
verder te ontwikkelen met het oog op de toekomst.
• De ChristenUnie wil financieringsmogelijkheden faciliteren voor duurzaam en innovatief midden- en kleinbedrijf, de motor van de noordelijke economie.
Terugblik 2011-2015: wat de ChristenUnie de afgelopen periode bereikt heeft:
• meer financiële ondersteuning en aandacht voor vrijwilligerswerk gericht op
armoedebestrijding.
• heeft met succes gestreden voor betaalbaarder leerlingenvervoer
• heeft meer ruimte voor boeren gecreëerd en een doorbraak bereikt in discussies over de
toekomst van de landbouw. Door het Groninger Verdienmodel is er meer ontwikkelingsruimte
voor boeren in ruil voor investeringen in innovatie, verduurzaming, landschap en
dierenwelzijn.
• heeft investeringsmogelijkheden voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf gerealiseerd.
• heeft bereikt dat omwonenden van een windpark mee kunnen profiteren van de opbrengsten
van windenergie. De lusten en lasten van windenergie worden beter verdeeld.
• kwam op voor vluchtelingen zonder uitweg en streefde naar betere voorzieningen voor hen.
• maakte zich sterk voor keuzevrijheid en een divers zorgaanbod in de jeugdzorg/
De ChristenUnie Groningen wil zich ook in de komende periode inzetten voor een goed bestuur van de provincie. Met hart voor haar inwoners. Wilt u meer informatie of het uitgebreide
verkiezingsprogramma lezen, ga dan naar http://provinciegroningen.christenunie.nl/

Bron & foto's: ChristenUnie Loppersum (27 februari 2015)