Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Inwonersbijeenkomsten over herindeling in Loppersum.

Albert Rodenboog: 'De gemeenteraad van Loppersum gaat een viertal bijeenkomsten organiseren om met de inwoners in gesprek te gaan over de herindeling. Het gaat om 10 maart ('t Zandt), 12 maart (Loppersum), 16 maart ( Middelstum) en 17 maart (Stedum). Ik nodig de inwoners van harte uit hierbij aanwezig te zijn.'

De gemeenteraden van Bedum, de Marne, Winsum, Delfzijl, Appingedam , Eemsmond en Loppersum ( G7gemeenten) gaan elk in hun eigen gemeente in gesprek met de inwoners over de mogelijke varianten van een herindeling om op 31 maart 2015 hierover een beslissing te nemen.

Gemeentehuis van Loppersum foto Jaap

Verkenning
De gemeenteraden van de G7 gemeenten hebben op 3 december 2013 ingestemd met het uitvoeren van een verkenning van een mogelijke herindeling van zeven gemeenten naar één Hoogeland- Eemsdelta-gemeente. Voor deze verkenning is in onderlinge samenhang onderzoek gedaan naar de inhoudelijke maatschappelijke opgaven van onze regio, de financiële situatie en de organisatie van de kleinschaligheid en de overheidsnabijheid.

Deze onderzoeken zijn in het afgelopen half jaar uitgevoerd. Deze week hebben de zeven college's van burgemeester en wethouders de notitie vastgesteld waarin de bijeenkomsten van de verkenning in samenhang worden gepresenteerd.

10 maart: dorpshuis 't Zandt, Hoofdstraat 111
12 maart: gemeentehuis, molenweg 12 Loppersum
16 maart: Vita Nova Heerestraat 39 Middelstum
17 maart: Kerkelijk Centrum, Bedumerweg 32 Stedum

Lees hier de uitkomsten verkenning herindeling Noord-Groningen.

Bron: Gemeente Loppersum (21 februari 2015) Foto: Archief