Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Een succesvolle zaterdagmiddag
in het Zonnehuis Hippolytushoes

Afgelopen zaterdag (14 februari red) heeft de theatervoorstelling "Familiefabels" plaats gevonden. Er was een enorme opkomst. Ongeveer 100 belangstellende vanuit het huis en dorp waren aanwezig.

Familiefabels in Hippolytushoes-5

Yvonne de Jong en Theo Royers verzorgden de voorstelling. Waar de aanwezige dachten rustig te kunnen zitten en te genieten van wat er komen gaat, werd het al snel duidelijk dat middels sketches en interactie met het publiek, de vorm was voor deze voorstelling. Waar het eerst door het publiek afwachtend werd ontvangen, kregen Theo en Yvonne toch het publiek mee. Er werden door Theo onderwerpen aangestipt die te maken hadden met het mantelzorgers zijn.

Familiefabels in Hippolytushoes-3

Yvonne zette daaraan vooraf komische typetjes neer om op een ludieke manier zichtbaar te maken in welke situaties je als mantelzorger kan belanden.

Wij kijken terug op een waardevolle middag als start van het jaar "van de mantelzorg" met het Zonnehuis Hippolytushoes en het dorp.

Bron & foto's: Zonnehuis Hippolytushoes (19 februari 2015)