Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Vele noodklokken luiden bij aanvang
gasdebat in Groningen Stad en Ommelanden.

De oproep van de Groninger Bodem Beweging om bij aanvang van het Gasdebat de noodklokken te luiden vindt grote weerklank: de Provinciale Raad van Kerken Groningen-Drenthe, het Bisdom Groningen -Leeuwarden, de Stichting Oude Groninger Kerken en de Kerkrentmeesters in de provincie Groningen, behorende tot de Protestantse Kerk (PKN), hebben alle hun medewerking toegezegd.

Noodklok Luidt

De stad Groningen zal de noodklok luiden van de Martinikerk en A-Kerk. De GBB heeft tal van reacties gekregen van kerken in de Ommelanden die mee willen doen. Ook buiten Groningen zal er worden geluid, gezien de solidariteitsverklaringen van een aantal kerken aldaar. Ook in Den Haag, het hol van de leeuw, zal er worden geluid.

Hoe lang blijft politiek den Haag nog horende doof?
De gevolgen van voortdurende gaswinning zijn desastreus voor Groningen: onveiligheid door zwaardere bevingen, de bedreiging van het cultureel erfgoed, materiƫle schade van bewoners en het onverkoopbaar worden van de woningen. De monsterachtige verstevigingsoperatie die noodzakelijk is bij blijvende gaswinning, bedreigt het voortbestaan van vele dorpen. Van oudsher waarschuwde het luiden van de noodklok voor naderend onheil. Daarom roepen wij de kerken in Groningen op bij het begin van het Kamerdebat op 12 februari om 11:00 uur de noodklok te luiden, teneinde de gevoelens van onrust bij de Groningers te weerspiegelen en een krachtig signaal richting politiek te geven. De noodklok luidt ook voor de kerken zelf, die vele eeuwen hebben getrotseerd maar nu door kortzichtig winstbejag door de bevingen langzaamaan geveld worden.

Het overal in Groningen luiden van de noodklok zal ook uiting geven aan het gevoel van saamhorigheid onder de Groninger bevolking met betrekking tot de aardbevingsproblematiek.

Bron: Groninger Bodem Beweging (12 februari 2015) Archief