Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Passageavond Middelstum-Rondom
Woensdag 11 februari aanstaande.

Tijdens de Passageavond op woensdag 11 februari aanstaande zal mevrouw Mevr. H.C.J. Koopal uit Groningen vertellen over "Van pruik tot haarwerken", medisch, modisch en meesterlijk in haarweken van de firma Frans Koopal.

Hoeksteenkerk Middelstum

Belangstellenden van harte welkom. Aanvang 19.45 uur in gebouw "op 't Houkje" bij de Hoeksteenkerk in Middelstum.

Bron: Passage Middelstum-Rondom (9 februari 2015) Archief