Naar Archief 2016                                                                                                Naar Archief 2015

Heeft het Hippolytushoes nog bestaansrecht?

We moeten het samen doen.

Heeft het Hippolytushoes nog bestaansrecht? Over deze en een groot aantal andere vragen gingen wethouder Bé Schollema en Marianne Ubbink (hoofd zorg en welzijn van het Hippolytushoes) voor de camera van Middelstum-info in gesprek. Een gesprek over kansen, mogelijkheden en zorgen die door de vele veranderingen in de zorg op ons afkomen.

Hippolytushoes ien Milnsom

Marianne Ubbink denkt vooral kansen en mogelijkheden en geeft vol gas om er in 2015 iets van te maken: "We moeten het samen doen: mantelzorgers, vrijwilligers, bewoners van het dorp en Hippolytushoes en het personeel. Als we het SAMEN doen kunnen we van het Hippolytushoes iets heel moois maken"

14 februari (14.30 uur in het Hippolytushoes) wordt de aftrap gegeven door de opvoering van het theaterstuk "Familiefabels" Na deze activiteit zullen er nog veel activiteiten volgen. Bekijk HIER de video met interview Bé Schollema en Marianne Ubbink over mantelzorgers.

Middelstum-info zal u daar zoveel mogelijk over berichten

Bron: Team Middelstum-info (6 februari 2015) Archief.