Vragen over herstel van schade en versterking van een monumentaal pand?
Bel dan met het Erfgoedloket Groningen!”

Eigenaren van monumenten in het aardbevingsgebied kunnen vanaf oktober terecht bij Erfgoedloket Groningen met vragen over schadeherstel en versterking. De provincie Groningen heeft samen met Nationaal Coördinator Groningen (NCG) subsidie verstrekt aan adviesorganisatie Libau om een Erfgoedadviesteam in het leven te roepen.

11112017 Ergoedloket Groningen 

Groningen is één van de oudste cultuurlandschappen van Nederland, vol middeleeuwse kerken, wierden, molens en dijken, archeologische vindplaatsen en statige borgen met bijzondere interieurs. Dit landschap en de monumenten dragen bij aan de identiteit van Groningen. Mede door de gevolgen van gaswinning staat het Groninger erfgoed onder druk. Het Erfgoedloket is dan ook bedoeld als informatiepunt en steunpunt voor bewoners en eigenaren die terechtkomen in het traject van schadeherstel en versterking van hun monumentale pand. Per 1 januari 2018 is het loket met Erfgoedadviesteam volledig operationeel, maar ook nu al kunnen vragen worden gesteld aan het Erfgoedloket.

Erfgoedloket
Eigenaren en bewoners van monumentale gebouwen in het aardbevingsgebied kunnen bij het Erfgoedloket terecht met vragen over bijvoorbeeld regelgeving, procedures, duurzaamheid, herbestemming en/of financieringen in relatie tot de versterkingsopgave of schadeherstel. Ook eigenaren en bewoners van karakteristieke panden kunnen zich melden bij het Erfgoedloket. Het Erfgoedloket informeert deze eigenaren over de gemeentelijke kaders en draagt er zorg voor dat ook deze eigenaren op de juiste plek terechtkomen voor een antwoord op hun vragen, bijvoorbeeld over financieringsmogelijkheden.

Erfgoedadviesteam.
Achter het Erfgoedloket staat een deskundig Erfgoedadviesteam met specialisten om complexe vraagstukken integraal te kunnen beantwoorden. Het Erfgoedadviesteam ondersteunt daarnaast overheden met specifieke kennis en deskundigheid.

Contact Erfgoedloket
Het Erfgoedloket is te bereiken op het telefoonnummer 050 313 27 09 of via het emailades: info@erfgoedloketgroningen.nl.

Bron: Ergoedloket Groningen (11 november 2017)