Afgelopen vrijdag vond de Algemene Ledenvergadering van IJsvereniging IJsbaan Middelstum plaats in het clubgebouw bij de ijsbaan aan de Korenlaan. In vlot tempo werd de agenda voor de vergadering afgewerkt. Een quiz vormde de afsluiting van de avond.

Het afgelopen seizoen is er geen sprake geweest van echt winterse omstandigheden. De ijsbaan is dan ook niet open geweest. Gehoopt wordt dat dit de komende periode anders zal zijn. Nadat de secretaris verslag had gedaan van het afgelopen seizoen en de penningmeester de financiƫle stukken had toegelicht werden Jan Hoekstra en Elle Wilter als bestuurlid herkozen. Simone van Dijken nam, na een periode van achttien jaar, afscheid als bestuurslid. Voorzitter Jan Donkerbroek stelde de veradering, namens het bestuur, voor haar als erelid van de vereniging te benoemen. Een geste die door de vergadering werd begeleid met applaus. Hans Bakker werd hierna als nieuw bestuurslid welkom geheten.

test00002

Na de mededelingen en de bespreking van het programma voor het komende seizoen was het officiƫle gedeelte, enkele keren onderbroken door de traditionele verloting, ten einde. Ter afsluiting volgde een quiz met beelden en foto's. De vragen die hierover gesteld werden zorgden regelmatig voor hilariteit.

Binnenkort zal de automatische incasso van de contributies plaats vinden voor de leden die daarvoor een machtiging heebben afgegeven en zullen de lidmaatschapskaarten bij de leden worden bezorgd.

Naar foto's

 

Bron & foto:  IJsvereniging IJsbaan Middelstum (9 november 2014)