Heropening van het huiskamercafé in Westerwijtwerd.