Nog veel zorgen bij ’t plan Versterken en
verduurzamen van huurdersvereniging Marenland!