Dorpscoöperatie in oprichting Middelstum zoekt een geschikte naam.

De oprichting van de dorpscoöperatie voor Middelstum en omstreken neemt steeds concretere vormen aan. De verwachting is dat nog voor de zomer de oprichting zal plaatsvinden. In de tussentijd gaan de voorbereidende werkzaamheden voor de oprichting gestaag door. De organisatie is tevens op zoek naar een geschikte naam voor de dorpscoöperatie. Heeft u een goed idee? Graag doorgeven via ytoepoel@gmail.com  of via tel. 06-53141089.

23022018 Dorpscooperatie Middelstum

Op de informatieavond voor het dorp Middelstum en de aanliggende dorpen om mee te helpen met de voorbereidingen voor de oprichting. Hiervoor zijn inmiddels vier werkgroepen opgericht, met ieder eeneigen thema t.w.: voorbereiden oprichting dorpscoöperatie, toekomstige invulling Hippolytushoes als zorginstelling, vormgeving Dorps Loket en Ontmoeten. Zij krijgen bij deze verkenning ondersteuning van het kenniscentrum en adviesbureau CMO STAMM.

Nu de oprichting van de dorpsoöperatie bijna voltooid is, betekent dit tevens dat de werkgroep”Vrienden Hippolytushoes,”zichzelf opheft. Deze werkgroep heeft zich, toen bekend werd dat de huidige huurder van het pand Zonnehuis Groep Noord zich per augustus 2019 gaat terugtrekken, ingezet voor het behoud van het Hippolytushoes voor Middelstum en omstreken. De dorpscoöperatie neemt deze rol nu over. Er is onderzoek gedaan naar een nieuwe invulling voor het Hippolytushoes en gesprekken met mogelijke nieuwe zorgverleners vinden op dit moment plaats.

De plannen voor het oprichten van een dorpscoöperatie zijn ontstaan vanuit de wens om als bewoner een grotere rol te kunnen spelen bij het in stand houden van voldoende hulp, steun, zorg en activiteiten in Middelstum en directe omgeving. Tevens is dit een belangrijke voorwaarde om de huidige zorginstelling “het Hippolytushoes’’die met sluiting wordt bedreigd, voor het dorp te behouden.

Bron: Dorpscoöpperatie Middelstum (15 mei 2018)

Middelstum

°C

YAHOO_WEATHER_
Vochtigheid: %
Wind:N tot