Compensatie voor de immateriële schade.

Groningers die wonen in het bevingsgebied hebben, naast compensatie voor bevingsschade aan woningen en ander onroerend goed, ook recht op compensatie voor de immateriële schade (letselschade). Het gaat dan bijvoorbeeld om verminderde levensvreugde, angsten, gevoelens van onveiligheid en verstoord woongenot door de aardbevingen.

12032018 Smartengeld

Dit blijkt uit de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 1 maart 2017. De NAM is aansprakelijk voor de immateriële schade als gevolg van de aardbevingen. Deze uitspraak geldt niet alleen voor woningeigenaren, maar ook voor huurders.

We hebben o.a. op 22 februari in zalencentrum Vita Nova een informatiebijeenkomst gehouden, hier waren helaas niet alle huurders aanwezig. Daarom roept de Huurdersvereniging “De Huurder” de huurders op, om toch vooral zelf actie te ondernemen, dit moet namelijk individueel, dit mag niet collectief. Het kost U als huurder eenmalig € 25.00 ongeacht uw gezinssamenstelling. Als U het nu niet doet, kunt u straks niet meer aansluiten. We staan als huurders natuurlijk sterker, als we met elkaar (duizenden) het aanmeldformulier gaan invullen.

Voor meer informatie ga naar www.aardbevingen.nl/huurwoning/ hier kunt U ook de data en adressen vinden van de andere voorlichtingsbijeenkomsten of bel met het steunpunt 088-7373737.

Bron: De Huurder (12 maart 2018)

 

Middelstum

°C

YAHOO_WEATHER_
Vochtigheid: %
Wind:N tot